background

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności. Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby lub zarządzać interaktywnymi programami dla klientów, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem.

Przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym:
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zapytania oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz  e-mailowej.
Administratorem danych osobowych jest firma Norma Sp. z o.o. Sp.K., ul. Estrady 8, Klaudyn , 05-080 Izabelin.
Dane  przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z przepisami prawa.

Dane podawane są dobrowolnie,  a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o  przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich  poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia  skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu  nadzorującego.

Przekazywanie danych

Operator do realizacji zamówionych przez użytkownika usług wykorzystuje usługi podmiotów zewnętrznych, niektórym z nich mogą być przekazywane Twoje dane w poniższym zakresie:
1. Osoby współpracujące z Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie wspierania działalności na rzecz użytkowników
2. System fakturowo-księgowy online
3. Biuro księgowo-rachunkowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji finansowej

Pliki cookies (ciasteczka)

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).

2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Norma Sp. z o.o. Sp.K..

4. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

5. Serwis norma.org.pl korzysta z plików cookies w celu:

• świadczenia usług;
• dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
• tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji;

6. Z uwagi na czas życia cookies, serwis norma.org.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

• sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym – serwis norma.org.pl będą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

• zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
• zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
• określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
• blokowania lub usuwania cookies.

9. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.